Szerviz
Általános tudnivalók
A Wamsler SE az általa gyártott termékekre gyártói jótállást, szavatosságot vállal. A jótállás feltételeit a készülékhez mellékelt Jótállási jegy tartalmazza. A szervizháttér biztosításáról országos szervizhálózat, valamint több ezer darabos készlettel rendelkező pótalkatrész-raktár gondoskodik.
A reklamációs ügyek kezelése során a következő jogszabályokat kell figyelembe venni:
 • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
Jótállási irányelvek
 • A gyártó az általa gyártott készülékekre Magyarországon a vásárlás napjától számított 1 év gyártói jótállást vállal. A jótállás kiterjed a kifogástalan, célnak megfelelő anyagminőségre, szakszerű összeszerelésre, biztonságos működésre.
 • Üveghibát, zománc-, és festési hibát, egyéb mechanikus sérülést, hiányosságot a jótállási időn belül csak abban az esetben fogadunk el reklamációként, ha azok a készülék vásárlását követően 14 napon belül a Vevőszolgálat felé bejelentésre kerülnek.
 • Nem vonatkozik a jótállás azokra a hibákra, melyet a készülék nem rendeltetésnek megfelelő használata, a Használati útmutató előírásainak be nem tartása okoz. Ezek a hibák a következők:
 • Füstölés, nem megfelelő hőleadás – Nem megfelelő kémény használata, vagy szabálytalan füstcső csatlakoztatás, füstjáratok eltömődése, az előírtnál nagyobb nedvességtartalmú tűzifa használata, helytelen teljesítmény megválasztás miatt léphet fel.
 • Tűztér betétek sérülése – Készülékeink tűztere tűzálló samott vagy vermeculite anyagokkal van kibélelve. Ezek csak mechanikai hatás, vagy nem rendeltetésszerű használat miatt sérülhetnek: túlhevülés pl. nyitott hamuajtóval történő üzemeltetésnél, nem megengedett-, túlzottan nagy méretű-, vagy az előírtnál nagyobb mennyiségű tüzelőanyag használata.
 • Üvegtörés – Az üveget a hő nem károsítja, károsodása csak fizikai sérülés során következhet be (helytelen szállítás, ajtóbecsapódás, túl nagy méretű tüzelőanyagok stb.)
 • Rostély és egyéb tűztér elemek károsodása – Túlhevülés (pl. nyitott hamuajtóval történő üzemeltetésnél), vagy nem megengedett tüzelőanyag okozhatja.
 • Központi fűtéses, vízteres készülékek esetében a jótállás feltétele a készülék épületgépész szakember által történő beüzemelése, melyet a Jótállási jegyen igazolni kell.
A jótállási igény érvényesítését kizáró okok:
 • A készülék beüzemelése előtt minden esetben kérjen a kémény megfelelőségéről szakvéleményt! A nem megfelelő kémény miatt fellépő rendellenességért (készülék füstöl, az égés nem tökéletes) felelősséget nem tudunk vállalni, az ilyen jellegű hibákra a jótállás nem vonatkozik.
 • A jótállás nem terjed ki természeti csapásra, valamint szakszerűtlen szállításból vagy tárolásból származó károkra.
 • A jótállás érvényét veszti, ha erre nem felhatalmazott személy a gyártó engedélye nélkül hajt végre javítási munkát. Kivételt képez, ha szakértelmet nem igénylő javítási esetben a gyártó által küldött alkatrészt a gyártó engedélyével a készülék tulajdonosa végzi el.
 • Ha a fogyasztó a vásárlás pillanatában ismerte a hibát és a hiba okán a vételárból engedményt kapott, az adott hibára nem érvényesítheti jótállási igényét.
Figyelem!
 • A vásárlás előtt minden esetben kérjen tájékoztatást a megvásárolni kívánt készülék műszaki adatairól (teljesítmény, hatásfok, fűtőképesség, bekötési feltételek, stb.) Kérje el az eladótól a készülék Használati Útmutatóját és lehetőség szerint olvassa el figyelmesen a készülék adataira, üzemeltetési feltételeire vonatkozó részt. A nem megfelelő kiválasztásból adódó rendellenességekért a Wamsler SE nem tud felelősséget vállalni!
 • A vásárláskor mindig kérje a kereskedőtől a jótállási jegy pontos, szabályos kitöltését és a vásárlási bizonylatot, ezeket gondosan őrizze meg!
 • Ne feledje, hogy a kályha, kandalló ideális működésének első lényeges feltétele a megfelelő kémény! Lehetőleg még a vásárlás előtt, de az üzembe helyezést megelőzően minden esetben kérjen kéményseprői szakvéleményt a készülékhez használni kívánt kéményről. A kéménybe csatlakoztatott, működésbe helyezett szilárdtüzelésű berendezést kötelező a helyileg illetékes kéményseprő vállalatnál bejelenteni. A kéménynek, amelyről a kandalló működik, rendelkeznie kell érvényes kéményseprői minősítéssel, szakvéleménnyel.
 • Kérjük, hogy az alkatrészek hosszú élettartamának biztosításához minden esetben tartsák be a Használati útmutató előírásait!
Hibabejelentés
A jótállási időn belül esetlegesen bekövetkezett hibát, reklamációt bejelentheti a vásárlás helyén, vagy írásban a Wamsler SE Vevőszolgálatánál. Kérjük, hogy a reklamáció minél gördülékenyebb rendezése érdekében a bejelentéskor adja meg a következő adatokat:
 • Készülék típus (esetleg azonosító szám)
 • Gyártási szám
 • Probléma rövid leírása (meghibásodott alkatrész megnevezése)
 • Fűtött helyiségek száma, alapterülete
 • Kémény átmérője, magassága
 • Fogyasztó adatai (név, cím, telefonszám)
 • Az érvényesíteni kívánt igényt (javítás, alkatrész térítésmentes biztosítása)
A vásárlás helyén történő bejelentéskor az eladó köteles a reklamációról jegyzőkönyvet felvenni, melyből egy példány a fogyasztót illeti. A reklamáció Wamsler SE Vevőszolgálatához történő továbbításáról a kereskedő gondoskodik.
A Wamsler SE Vevőszolgálatánál a reklamációt írásban (levél, fax, e-mail) kérjük bejelenteni. A bejelentéshez csatolni kell a következő dokumentumok másolatát:
 • Érvényes jótállási jegy (Vízteres készüléknél a vízoldali beüzemelést végző szakember igazolásával)
 • Vásárlási bizonylat (számla)
A bejelentést a következő elérhetőségek valamelyikére kérjük beküldeni:

Wamsler SE Háztartástechnikai Európai Részvénytársaság
Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf.: 86.
E-mail: service(kukac)wamsler.hu

Természetesen lehetőség van telefonon történő egyeztetésre, információkérésre. Vevőszolgálati munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére, amennyiben termékeink beüzemelésével, használatával, műszaki adataival kapcsolatosan bármilyen kérdése van, illetve segítségünket szeretné igénybe venni.

Telefonszám: +36-32/311-213
Intézkedés
1. Alkatrész küldése
Jótállási időn belüli, jogos reklamáció esetében, ha a fogyasztó a meghibásodott alkatrész térítésmentesen történő biztosítását kéri, azt postai csomagküldő szolgálat segítségével a lehető legrövidebb időn belül eljuttatjuk a megadott címre.
2. Készülék vizsgálata, javítása
Amennyiben a meghibásodás vizsgálatot, illetve a szerviz beavatkozását igényli, a bejelentést követő lehető legrövidebb időn belül, munkatársunk fölveszi Önnel a kapcsolatot a kiszállás időpontjának egyeztetése céljából. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani.
3. A készülék cseréje
Az érvényes jogszabályoknak megfelelően a termékek 72 órán belül észlelt és bejelentett meghibásodása esetén a meghibásodott készülék cseréjére kötelezett a forgalmazó. A csere csak azokra a készülékekre vonatkozik, amelyek meghibásodása rendeltetésszerű használat során történt. Nem vonatkozik azokra a reklamációkra, melyek helytelen szállításból vagy tárolásból, a készülék helytelen kiválasztásából, helytelen beüzemelésből, vagy a csatlakoztatott kémény nem-megfelelőségéből erednek. A reklamáció jogosságát a szerviz szakember minden esetben a készülék üzemeltetésének helyén vizsgálja meg. Ha a szerviz kivizsgálása alapján a bejelentés jogos, a gyártó vállalja a meghibásodott termék elszállítását és a cserekészülék házig történő szállítását. A készülék cseréjére kerül sor abban az esetben is, ha a hiba a helyszínen nem javítható.
Nem a készülék hibájából eredő reklamációk
A nem megfelelően átgondolt, valamint a szakszerűtlen kiválasztásból, szakszerűtlen szerelésből, a működési feltételek hiányából, valamint a Használati útmutató be nem tartásából adódó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni! Vízteres készülékek vízoldali kiépítésének hibáiért, a helytelen és szakszerűtlen beüzemelésért és üzemeltetésért felelősséget nem vállalunk. Központi fűtéses vízteres kandallók esetében a fűtésrendszer kiépítését, a készülék vízoldali bekötését, beüzemelését kizárólag épületgépészeti szakember végezheti!
Amennyiben a gyártó helyszíni vizsgálata során derül ki, hogy a bejelentett reklamáció alaptalan, vagy a probléma nem a készülék hibájából adódik pl.:
 • a készüléket nem rendeltetésszerűen használják, a használati utasításban leírtakat nem tartják be,
 • a készüléket nem a műszaki adatokban szereplő méretű helység fűtésére használják,
 • a kémény minősége és műszaki paraméterei, valamint a bekötés módja nem felel meg a használati utasításnak,
 • nem az előírt típusú és minőségű tüzelőanyagot használják,
 • a hibajelenség a készülék szakszerűtlen kiválasztása vagy a szakszerűtlen kivitelezés miatt jelentkezik
A bejelentő köteles a mindenkor érvényes szerviz díjat a helyszínen a szerviz szakembernek számla ellenében kifizetni. A szerviz indokolatlan igénybevétele esetén kiszámlázott szerviz díj: 8000 Ft/eset, mely tartalmazza az ÁFA-t és magában foglalja a kiszállás és a vizsgálat költségét.
Wamsler SE © 2022
Székhely: 3104 Salgótarján, Hősök útja 49.
Telephely: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 53-55.
wamsler(kukac)wamsler.hu
wamslerse